Skip to content

Що таке обвинувальний акт

Скачать що таке обвинувальний акт doc

Всі результати попереднього розслідування в узагальненому вигляді викладаються в обвинувальному акті. Обвинувальний акт і обвинувальний обвинувальний мало чим відрізняються. Обвинувальним актом закінчується дізнання і при цьому особа, щодо якого проводилося розслідування, отримує процесуальний статус обвинуваченого. Обвинувальний акт складається слідчим, після чого затверджується прокурором. Обвинуваченим є особа, щодо якої складено акт передано до суду обвинувальний акт.Обвинувальний таке складає слідчий, після чого його затверджує прокурор.

Обвинувальний акт не тільки являють собою закінчення дізнання, а й наділяє особу, щодо якої здійснювалося розслідування, процесуальним статусом обвинуваченого.

Конституцією України ст. закріплено, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та. Юридическая дискуссия - Статьи - ПОВЕРНЕННЯ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТУ - судова практика - бесплатный юридический портал №1 в Украине - Протокол. 1. Обвинувальний акт складається слідчим, після чого затверджується прокурором. Обвинувальний акт може бути складений прокурором, зокрема якщо він не погодиться з обвинувальним актом, що був складений слідчим. 2. Обвинувальний акт має містити такі відомості: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) анкетні відомості кожного обвинуваченого (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство).

Обвинувальний акт –це процесуальний документ, у якому слідчий або прокурор підводить підсумки досудового провадження й формулює обвинувачення певної особи у вчиненні кримінального правопорушення. Значення обвинувального акта полягає й у тому, що він є процесуальним документом, який оголошується на початку судового розгляду і визначає його предмет.

Обвинувальний акт, згідно із КПК України повинен містити такі відомості: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) анкетні відомості кожного обвинуваченого (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження. Здійснюється таке продовження строку внаслідок складності досудово-. Го розслідування відповідним прокурором прокурором. Строки продовження.  дня подання клопотання прокурору, що уповноважений на розгляд питання.

Про продовження строку досудового розслідування. Підозрюваний, його захисник мають право до подання клопотання про.  ^ обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових захо-. Дів виховного характеру або клопотанням про застосування примусових. заходів медичного характеру. Работа по теме: Глава: Поняття, структура і значення обвинувального акта. Додатки до нього.. ВУЗ: НЮУ.

Обвинувальний акт - це кримінальний процесуальний акт, в якому відображається рішення слідчого, затверджене прокурором, чи самого прокурора про закінчення досудового розслідування і переведення обвинувачення до суду. У обвинувальному акті: o викладаються юридично значимі обставини кримінального правопорушення.

Ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачає право особи на.

doc, fb2, doc, PDF