Skip to content

Обліково-фінансові документи акт розписка

Скачать обліково-фінансові документи акт розписка djvu

Акт – це офіційний документ правової чинності, що акт (підтверджує) певні обліково-фінансові, події, пов’язані з вчинками конкретних приватних або службових осіб, діяльністю підприємств, розписка чи їх структурних підрозділів. Акт складають після ухвал, при передачі товарно-грошових цінностей однією особою іншій; після приймання завершених документи будівництва; при проведенні випробувань нової техніки; при нещасних випадках та ін.

Обліково-фінансові документи Доручення. Обліково-фінансові документи: заявка-зобов’язання, відмова від акцепту, план, звіт, розписка, акт. Розписка.

Обліково-фінансові документи. Доручення. Розписка. Акт. Список. Перелік.  Доручення (рос. доверенность) - це документ, яким організація чи окрема особа надає іншій особі право на певну діяльність або отримання матеріальних цінностей від її імені.

Доручення видають на отримання грошей у касі установи чи підприємства, грошового переказу на поштовому відділенні на ім'я довірителя, на отримання матеріальних цінностей (посилок, цінних бандеролей, книг, канцприладдя та інших товарів) у магазинах чи на товарних базах; на користування впродовж певного часу якимось транспортним засобом: автомобілем, мотоциклом тощо. Ділові папери. Обліково фінансові документи. Розписка. Доручення..Вимоги до ділових паперів Ділові папери складаються за єдиною формою Діловим.  Документ - основний вид ділової мови; засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини.

Розписка - це документ, який підтверджує передачу й одержання документів, грошей, товарів та ін., завірений підписом одержувача. Має довільну форму. Реквізити: назва виду документа (розписка); — посада, прізвище, ім’я та по батькові того, хто дає розписку; — кому дається розписка. Обліково-фінансові документи: заявка-зобов’язання, відмова від акцепту, план, звіт, розписка, акт. Вимоги до документів, що їх виготовляють за допомогою друкувальних засобів. Налагодження параметрів для оформлення документів на персональному комп'ютері.

Діловодство, курсовая работа.  Відкриття розрахункових, поточних і бюджетних рахунків у банку. Оформлення заяви-зобов’язання. Відмова від акцепту платіжної вимоги. Реквізити та відомості акта обстеження або ревізії. Умови складання трудової угоди. Форми доручення, квитанції, накладної. презентация [3,6 M], добавлен Затвердження та узгодження службових документів.

Класифікація службових документів та загальні правила їх оформлення. Документацією обліково-фінансового призначення вважається доручення, розписка, акт, відомість, накладна, список, таблиця, перелік, віза, субсидія, ваучер, приватизаційний сертифікат, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера. Фінансово-розрахункові операції проводяться при підтвердженні їх відповідними документами, призначення яких забезпечувати: повну схоронність грошових коштів та інших цінностей  Обліково-фінансова документація має високий рівень стандартизації.  розписка.

Господарсько-договірні документи. Договір. Договір — це документ, який фіксує угоду двох Чи кількох організацій. (підприємств) або інших юридичних осіб про встановлення, зміну чи.

припинення взаємовідносин. Работа по теме: Д│лов│ папери. Глава: Тема 8. Обліково-фінансові документи Доручення. ВУЗ: ДонНТУ. Обліково-фінансові документи. Читайте также  Акт складають після ухвал; при переданні товарно-грошових цінностей однією особою іншій; після прийняття завершених об’єктів будівництва; при проведенні випробувань нової техніки; при нещасних випадках та інших подіях. Акт затверджується вищою установою або керівником підприємства.

Акт оформлюється комісією, створеною керівником підприємства. Реквізити: автор документа (назва організації); дата, номер і місце; гриф затвердження; заголовок; підстава (наказ керівника); склад комісії; прізвища присутніх; текст; відомості про кількість додатків до акта та їх перелік; підписи членів комісії.

Текст акта. Обліково-фінансові документи – документи, які підтверджують здійснення фінансово-розрахункових операцій. АКТ – документ, складений однією або кількома особами, що підтверджує будь-які установлені факти або події. Акт оформлюється комісією, створеною керівником підприємства. Реквізити: автор документа; (назва відомства, організації); дата, номер і місце складання; гриф затвердження; заголовок; підстава (наказ керівника організації); склад комісії; присутні; текст; відомості про кількість примірників акта, їх місцезнаходження; перелік додатків до акта; підписи членів комісії та присутніх (у разі.

Акт – це офіційний документ правової чинності, що констатує (підтверджує) певні факти, події, пов’язані з вчинками конкретних приватних або службових осіб, діяльністю підприємств, установ чи їх структурних підрозділів.

Для об’єктивного відображення певних фактів акт укладається колегіально кількома службовими особами, спеціально уповноваженими для цього керівництвом або перевіряючим органом. Як правило, це документація постійно діючих експертних комісій, діяльність яких затверджується відповідним наказом. Особливістю акта є те, що він містить висновки з фіксованих фактів та пропозиції. Акти бу.

doc, fb2, PDF, doc