Skip to content

Акт ревізії державної фінансової інспекції

Скачать акт ревізії державної фінансової інспекції PDF

42 Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затвердженого акт Кабінету Міністрів України від № ), листами від № /12 та від № /12 оскаржило шекспир гамлет 1 акт в акті ревізії, Держфінінспекція Ук. Органи Державної фінансово ї інспекції У країни: інспекції здійснюють контроль щодо усунення виявлених на перевірених підприємствах, в установах, ревізії недоліків та порушень, за виконанням своїх вимог, відшкодуванням збитків; • фінансової облік акт, перевірок інспекції їх результатів, складають і подають у вищі органи державної про роботу за установленими формами у визначені терміни; • систематично вивчають та узагальнюють матеріали ревізій, перевірок ревізії на підставі цього.

Заперечення, зауваження до акта ревізії (за їх наявності) та висновки на них є невід'ємною частиною акта; (абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними державної з постановою Кабінету Міністрів України від р. Програма ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства. Організаційні основи здійснення інспектування фінансової Державної фінансової інспекції України.

Порядок проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами. (Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N від ). (У тексті Порядку слова "орган служби" у всіх відмінках і формах числа замінено словами "контролюючий орган" у відповідному відмінку і числі, а слово "служба" у всіх відмінках - словами "контролюючий орган" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N від ).  акт ревізії - документ, який складається особами, що проводили ревізію, фіксує факт її проведення та результати.

Заперечення, зауваження до акта ревізії (за їх наявності) та висновки на них є невід'ємною частиною акта. Метою робочого зошита є формування системи знань з організації державного фінансового контролю, засвоєння студентами вимог законодавчо-нормативних актів у сфері державного фінансового контролю. Робочий зошит розроблено відповідно до основних етапів здійснення інспектування – підготовку, проведення, оформлення та реалізацію матеріалів ревізії.  Тема 2.Організація проведення ревізій органами державного фінансового.

контролю. Заняття 2. Організація проведення планових і позапланових виїзних ревізій.  Організаційні основи здійснення інспектування органами Державної фінансової інспекції України. Тема 3.Складання та затвердження кошторису. Работа по теме: Порядок проведення iнспектування. Глава: Оформлення результатів ревізії. ВУЗ: ЧНПУ. Держфінінспекція — Державна фінансова інспекція України.

Суб’єкт управління — установа, на яку законодавством покладено функції з управління об’єктами державної власності або функцій управління у комунальному секторі економіки. Підприємство — суб’єкт господарювання державного (комунального) сектору економіки, який входить до сфери управління відповідного суб’єкта управління.  — акти виконаних робіт та акти звірки з виконавцями робіт та послуг (у випадку відшкодування зайво використаних бюджетних коштів через завищені обсяги та вартість виконаних робіт (послуг) шляхом виконання частини обсягу робіт на безоплатній основі).

Мінекономіки: Про проведення комплексної ревізії Державної інспекції з контролю за цінами в Рівненській області. Зокрема, в акті ревізії відображено залучення Держінвестпроектом посередницьких структур для розміщення реклами про інвестиційні можливості України, що призвело до використання коштів усупереч чинному законодавству на суму 2,8 млн грн.

Проте, оскільки надалі Держінвестпроект, скориставшись законним правом (п. 42 Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від № ), листами від № /12 та від № /12 оскаржило висновки в акті ревізії, Держфінінспекція Ук.

Результати державного фінансового аудиту викладаються в звіті, а ревізії і перевірки державних закупівель – в акті.

Права фінінспекції щодо підконтрольних установи та інших суб’єктів. Права фінінспекції зазначені в ст Закону про фінконтроль.  Позапланова виїзна ревізія – це ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю.

Для її проведення необхідною є наявність хоча б однієї з таких обставин. 28 жовтня року на базі Державної фінансової інспекції України постановою Уряду створена Державна аудиторська служба України[2].

Керівництво[ред. | ред. код]. Голова — Гаврилова Лідія Володимирівна [6].  Результати ревізії викладаються в акті. (ст. 4 Закону). Основним документом, який регламентує цей захід державного фінансового контролю є Порядок проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від №

doc, rtf, PDF, doc