Skip to content

Додаток 3 до порядку віднесення страхувальників до класу бланк 2017

Скачать додаток 3 до порядку віднесення страхувальників до класу бланк 2017 rtf

роботодавцями відповідно до класу професійного ризику виробництва (36,76 – 49,7 %). Зміни до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності. Цей Порядок визначає порядок віднесення робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - робочий орган виконавчої дирекції Фонду) страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяль.

Усі бланки. до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) (пункт ).

Додаток 3 до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) (пункт ) (z). Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті) _.

Salary - бухгалтерская программа для расчета зарплаты. Додаток 5 до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний). 2. Форма Ф4-ФСС з ТВП з року (Excel). Додаток 1 до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

3. Форма ФФСС з ТВП (Word). Звіт про путівки на санаторно-курортне л. Додаток 5 до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням.

виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому. числі основний). Ідентифікаційний код юридичної особи _.  Подається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним. Код виду економічної діяльності за. КВЕД. Про затвердження Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний).

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 21 вересня року № Відповідно до статей , 45 та. Додаток до Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Директору _ (назва робочого органу Фонду) виконавчої дирекції відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності _ (прізвище, ім'я, по батькові).

Затвердити Порядок віднесення страхувальників до класу професійного. днів до дня її проведення за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку. Титульний аркуш акта перевірки друкується на бланку робочого органу виконавчої дирекції Фонду. 12 січ. завдань Фонду та його робочих органів віднесення страхувальників до.  Крім того, Законом внесено зміни до пункту 5 частини другої статті за формою згідно з додатком 3 до Порядку віднесення страхувальників до класу. Отчет ЕСВ годовой за себя 34,7% (дод.5) до 10 февраля г..

/blanki-otchetnosti. Да,сдаете отчет (додаток 5 до Порядку віднесення страхувальників до класу проф. ризику ВЕДОМОСТЬ) до. 6 трав. до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний).

Реєстраційний номер платника єдиного внеску _.

txt, rtf, txt, EPUB